HEADLINE

News

Hlavní info

 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB3, resp. 01MAB4 v předešlém semestru, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná)
 • bonusové body získané v předešlém školním roce se do aktuálního roku nepřenášejí
 • zkoušku z předmětu 01MAB4 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAB3 (a to včetně písemné části zkoušky)
 • zápočet z předmětu 01MAB4 lze získat i bez předchozího zápočtu z předmětu 01MAB3
 • nepřítomnost na cvičeních není možno omlouvat
 • náhradní termíny za zápočtové mini-testy se nevypisují
 • náhradní termín zápočtové písemky je určen pouze pro ty studenty, kteří se neúčastnili termínu řádného
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)

Vydaná skripta

 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2012
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006
 • M. Krbálek, Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005

.