HEADLINE

News

 • cenu děkana FJFI ČVUT 2019 za nejlepší diplomovou práci získala ing. Zuzana Szabová za práci "Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
 • Námět pro budoucí bakalářské práce: k nahlédnutí zde
 • Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. je garantem oboru AMSM (Aplikované matematicko-stochastické modelování) a členem skupiny GAMS (Group of Applied Mathematics and Statistics)
 • Aktuální vědecké výsledky a hodnocení: viz zde
 • ing. Zuzana Szabová (školitel  doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.) obsadila 2. místo v kategorii Aplikovaná matematika soutěže SVOČ 2018
 • cenu děkana FJFI ČVUT – Nuvia 2015 – o nejlepší diplomovou práci získal pro rok 2015 ing. Jiří Šleis za práci "Theory of balanced distributions and associated socio-physical applications." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
 • link na katederní info: Milan Krbálek na stránkách KM FJFI
 • k předmětům uvedeným výše lze zakoupit v prodejně technické literatury původní skripta (přehled skript je dostupný zde po zadání jména autora)

Hlavní info

 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB3, resp. 01MAB4 v předešlém semestru, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná)
 • bonusové body získané v předešlém školním roce se do aktuálního roku nepřenášejí
 • zkoušku z předmětu 01MAB4 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAB3 (a to včetně písemné části zkoušky)
 • zápočet z předmětu 01MAB4 lze získat i bez předchozího zápočtu z předmětu 01MAB3
 • nepřítomnost na cvičeních není možno omlouvat
 • náhradní termíny za zápočtové mini-testy se nevypisují
 • náhradní termín zápočtové písemky je určen pouze pro ty studenty, kteří se neúčastnili termínu řádného
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)

Vydaná skripta

 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2012
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006
 • M. Krbálek, Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005

.