01SMB1

News

 • Zápočtový test se bude psát na semináři dne 20. prosince 2016. Náplní budou čtyři  jednoduché úlohy na probíranou látku. Student může mít k dispozici všechny ručně psané poznámky. Test se považuje za úspěšný, získal-li student více než 6 bodů.
 • Náhradní zápočtový test se uskuteční ve čtvrtek 5.1. od 13:30 v učebně T-204.
 • na prvním semináři (v týdnu od 3. října) proběhne mimořádně druhá přednáška z předmětu 01MAB3
 • oproti loňsku došlo ke změně pravidel pro udělování zápočtů (viz níže)

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři se pravidelně kontroluje
 • zápočet se uděluje na základě výsledku testu (bude psán koncem prosince) a na základě splnění kritéria o účasti (povoleny jsou dvě absence a absence není možno žádným způsobem omlouvat)
 • test bude obsahovat 4 úlohy (náplň: jednoduché úlohy na probíranou látku) - student může mít k dispozici všechny ručně psané poznámky
 • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

 

.