01SMB1

News

  • na prvním semináři (v týdnu od 1. října) proběhne mimořádně druhá přednáška z předmětu 01MAB3
  • zápočet se uděluje za účast  
  • povoleny jsou maximálně 3 absence, přičemž absence omlouvat nelze
  • na jednom ze seminářů se bude (s největší pravděpodobností) psát první zápočtová písemná práce z 01MAB3

 

Kritéria k udělení zápočtu

  • přítomnost na semináři se pravidelně kontroluje
  • zápočet se uděluje za účast  (povoleny jsou maximálně 3 absence, přičemž absence omlouvat nelze)
  • tento semestr se zápočtový test nepíše
 

Literatura k předmětu

  • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
  • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
  • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014

 

.