"I am not crazy, I am just colorful." Percy Garris (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969)

Timetable for Department of Math

  • Last up-date time: 26.12.2018 01:07

  • Níže je publikován rozvrh na zimní semestr akademického školního roku 2018/2019 pro FJFI ČVUT v Praze (publikován byl 26. září dopoledne).  Sledujte prosím ve vlastním zájmu jeho průběžné aktualizace i po tomto datu. Rozvrh bývá během prvního výukového týdne velmi často korigován. 

    Výuka zimního semestru zahajuje v pondělí 1. října 2018 a končí atypicky v úterý 8. ledna 2019. Detailní harmonogram akademického roku je publikován zde.  

    TTD: Time Table Demands je internetová aplikace shromažďující požadavky vyučujících před tvorbou rozvrhu na aktuální semestr. Autorem aplikace je Bc. Ondřej Zicha (bývalý student FJFI). Aplikace je dostupná na http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~zichaond/ttd/. Před vstupem do systému je třeba obdržet přihlašovací údaje. V případě zájmu kontaktujte, prosím, hlavního rozvrháře fakulty.

    NEWS: Na adrese  http://mujrozvrh.fjfi.cvut.cz/ je možné po publikaci finální verze rozvrhu vytvářet z aktuální rozvrhové databáze osobní upravené verze rozvrhu. Dovoleno je kromě výmazu předmětů a vkládání existujících předmětů také upravovat jména vyučujících, termíny výuky, místnosti, kde výuka probíhá, apod.   

    Kliknutím na příjmení získáte rozvrh vybraného vyučujícího. Je-li v kolonce učebny uvedeno "různé," má výuka předmětu rezervováno více učeben. Které konkrétně to jsou, lze nalézt kliknutím zde.

Rozvrhy vyučujících