Seminář k bakalářské práci

SBAK news

 

Kritéria k udělení zápočtu

  • povolena je jediná absence (za absenci se považuje i pozdní příchod, přesáhne-li zpoždění 20 minut)
  • absence není možno omlouvat
  • pro získání zápočtu je nezbytné úspěšně obhájit 2 prezentace (první z nich je prezentací vybraného matematického pojmu, druhá z nich je prezentací rozpracované bakalářské práce)
  • pro získání zápočtu je dále nutno vypracovat seminární práci (populárně-vědecký článek o tématu bakalářské práce)

Důležitá upozornění

 

O zadávání bakalářské práce

.