MK: cestovatelský deník  2015

 

Historie Londýna - Území Londýna bylo osídleno již starými Kelty, podle nichž to bylo území, které patřilo muži jménem Londinos. V 1. století n.l. sem přišli Římané, přebrodili Temži, usadili se na severním břehu Temže a vytvořili osadu Londinium v místech, kde se nyní nalézá finanční centrum City. Římanům se zde zalíbilo, protože osada měla velmi výhodnou polohu, bylo to ideální správní a komunikační středisko a zároveň i přístav umožňující obchodní styky s kontinentální Evropou. Za vznik a následný rozvoj je město tedy vděčné právě Římanům.

Bristol - Bristol je univerzitní město v jihozápadní Anglii s výbornou polohou s asi 500 tisíci obyvateli. Protékájí jím řeky Avon a Frome. Jde o město s nejdelším slunečním svitem a nejteplejším podnebím ve Velké Británii. Dýchne na Vás svěží a dynamickou atmosférou. Svůj vliv na to bude mít neotřelá kombinace moderních a historických budov. Město vzniklo v 10. století jako centrum obchodu a už ve středověku tu byl významný přístav. Od roku 2005 se Bristol pyšní titulem Město vědy, má totiž dlouhou historii vědeckého bádání a vynálezů.

Tower of London - Tower of London patří k jedněm z nejpozoruhodnějších staveb Londýna. Tyčí se nad řekou Temží a je symbolem síly panovníků. Bývá také označován jako nejstrašidelnější místo Anglie. Od 13.století ukrývá britské korunovační klenoty a zároveň obrovskou sbírku zbraní. Historie londýnského Toweru sahá až do 11.století a řadí se tak mezi nejstarších zdejší pamětihodnosti. Jeho základní čtvercovou část (White Tower) nařídil postavit Vilém Dobyvatel z důvodu obrany města. Postupem doby se z něj stává obávané vězení pro hříšníky z vyšších vrstev. Ve zdejším vězení pobývalo mnoho osobností nejen britské historie. London of Tower sloužil i jako popraviště, zvěřinec, mincovna a observatoř. Na počátku používání dělostřelectva přestal Tower sloužit jako opevnění, ale i nadále však zůstal sídlem ministerstva obrany, a to až do roku 1855. Jako vězení byl dokonce využíván i během první a druhé světové války. Přestože už neslouží jako sídlo královské rodiny, zůstává stále královskou rezidencí, a je proto střežen strážemi, které tvoří část královské gardy Buckinghamského paláce.

Clifton Suspension Bridge (Bristol) - Cliftonský visutý most je závěsný most přes soutěsku řeky Avon. Byl navržen slavným stavebním inženýrem Isambardem Kingdomem Brunelem. Základní kámen byl položen roku 1831. Stavba se však dlouho vlekla a byla otevřena až roku 1864, tedy pět let po smrti Brunela.

Tower Bridge - je zcela bezpochyby nejznámějším a také nejfotografovanějším mostem v Londýně. Tento honosný výtvor viktoriánské architektury byl postaven v roce 1894 podle návrhu sira Horace Jonese a netrvalo dlouho, aby se stal symbolem anglické metropole. I když je most starý „jen“ 115 let, je dnes společně s Big Benem nejznámější londýnskou pamětihodností, kam dennodenně míří davy zvědavých turistů. O výstavbě mostu bylo rozhodnuto již na počátku 19. století, kdy se ve východní části Londýna začala rozrůstat průmyslová výstavba. V souvislosti s ní bylo nutné vybudovat přes řeku Temži most, který by stál po proudu za mostem London Bridge. Nebylo však možné vystavět most klasický, protože by byla narušena lodní doprava do londýnského přístavu. Postaven byl proto zvedací most, což umožnilo tudy i nadále proplouvat větším lodím. V roce 1870 byla vyhlášena veřejná soutěž na konstrukci nového mostu, do níž se nakonec přihlásilo více než 50 nejrůznějších návrhů. Jejich vyhodnocování však bylo velmi kontroverzní a rozporuplné, teprve v roce 1884 bylo rozhodnuto o vítězství návrhu městského architekta Horace Jonese.

Královská greenwichská observatoř - Royal Greenwich Observatory byla zřízena roku 1675 králem Karlem II. V té době byl také zřízen úřad královského astronoma, aby řídil práci observatoře a podporu navigace. Nachází se na kopci v Greenwich Parku v londýnském obvodu Greenwich. Flamsteed House, původní část observatoře byl navržen sirem Christopherem Wrenem a byl první účelovou stavbou pro určenou pro vědecký výzkum ve Velké Británii. Byl určen pro astronomický vědecký výzkum vedený Johnem Flamsteedem a později se stal i sídlem přesného měření času a Námořního úřadu Jejího Veličenstva. Britští astronomové používali observatoř pro svá měření dlouhou dobu. Budovou vedly čtyři poledníky. Základem pro měření zeměpisné polohy byl nultý poledník ustanovený roku 1851 a přijatý na mezinárodní konferenci roku 1884. Původně byla jeho poloha vyznačena na dvoře observatoře mosazným páskem, později nahrazen páskem z nerezové oceli a od 16. prosince 1999 silným zeleným laserovým paprskem osvětlujícím londýnské noční nebe. Greenwichský hlavní čas (Greenwich Mean Time) byl jedno období založen na měření času v této observatoři. Později byl nahrazen Coordinated Universal Time. V současné době se v budově nachází muzeum astronomických a navigačních přístrojů, mezi jinými ceněný chronometr Johna Harrisona.

Exeter - nachází se v oblasti jihozápadní Anglie. Je hlavním městem hrabství Devon. Exeter má bohatou historii, pamatuje římské osídlení, obsazení Sasy a také tudorovskou, stuartovskou a viktoriánskou dobu. Pojmenován byl po řece Exe, která jím protéká. Historie města je spojena s čarodějnictvím a mnoha pověstmi a legendami. Tuto strašidelnou atmosféru dodávají Exeteru věže postavené z červených cihel. Původně na místě dnešního města stávalo keltské oppidum a kolem roku 50 zde postavili Římané opevněnou osadu pod názvem Isca Dumnoniorum. Římské hradby, které se z části podařilo dochovat dodnes, byly postaveny v roce 876 na příkaz Alfréda Velikého. V 9. až 11. století bylo město pod nadvládou Dánů.

Maiden Voyage - bristolský ale úžasné barvy a chuti.