MK: cestovatelský deník  2015

 

Rome (Řím) - Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je jedno z nejstarších evropských měst, založené před více jak 2 700 lety (podle římské tradice roku 753 př. n. l.). Po staletí byl hlavním městem Římské říše, nejmocnější evropské mocnosti starověku, a kolem už kolem roku 100 přesáhl počet obyvatel 1,6 milionu.

Florence (Florencie) - (italsky Firenze) je metropole italského Toskánska, ležící na řece Arno. Ve středověku byla Florencie centrem významné městské republiky, která se za vlády rodu Medicejských přeměnila na toskánské vévodství (1531), které se později stalo velkovévodstvím (1569). V dobách republiky a především za Medicejských došlo k velkému kulturnímu rozkvětu města. V 15. století se Florencie stala kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie. Od roku 1982 je historické centrum Florencie zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Checco er Carrettiere - slavná restaurace ve čtvrti Trastevere (Via Benedetta). Již třetí generace majitelů nabízí tradiční italskou kuchyni s bohatým zastoupením čerstvých mořských plodů. Restauraci proslavili Federico Fellini a Ennio Morricone, kteří se zde pravidelně scházeli a pracovali na Felliniho filmech. Restauraci zdobí mnoho fotografií někdejších hereckých osobností.

Vaticano - je vnitrozemský suverénní stát, enkláva uvnitř města Řím. S rozlohou přibližně 44 hektarů a méně než tisíci obyvateli je to nejmenší stát na světě, pokud jde o počet obyvatel a rozlohu. Jeho území je z větší části obehnáno historickou hradbou a tvoří je hlavně zahrady, kostely a další budovy. Stát Vatikán vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsal kardinál Pietro Gasparri jménem Svatého stolce a předseda vlády Benito Mussolini jménem království Itálie. Centrem Vatikánu je Svatopetrské náměstí ležící před bazilikou sv. Petra. Patří k nejkrásnějším veřejným prostranstvím na světě.

Galleria degli Uffizi - jedna ze dvou galerií obsahujících průřez výtvarného umění v italské Florencii (vedle galerie Pitti). Jedná se o jednu z nejznámějších a nejnavštěvovanějších galerií na světě. Muzeum zachycuje průřezově výtvarnou tvorbu od antického Říma po baroko. Mezi slavnými autory, jejichž díla lze v této galerii spatřit, jsou: Giotto, Beato Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Michelangelo Buonarroti, Raffaelo Sanzio, Tizian, Paolo Veronese, Peter Paul Rubens, Caravaggio, Rembrandt aj.

Fontana di Trevi - římská fontána, vybudovaná v letech 1732 až 1762 podle návrhu Nicoli Salviho v pozdně barokním stylu s přechodem ke klasicismu. Voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce 19 př. n. l. Kanál zásoboval vodou Agrippovy lázně na Campus Martius, nedaleko Pantheonu. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu La Dolce Vita (Federico Fellini, 1960).