foto:   © mm & mk 2007

kunětická hora (duben 2007)

 

 

sluneční řeka

violka vonná 

za oponou
pěšina mezi stromy
vrásčité kam
nedobytný
orsej jarní
jaro v modrém
zuby času
tichá minulost
po zelené
pěšina podél labe
křehké jaro