MK: Cestovatelský deník 2018

 

Zürich - Curych je největší město Švýcarska a hlavní město stejnojmenného kantonu. Leží v předhůří Alp u severního konce Curyšského jezera, na obou březích řeky Limmat, která zde z jezera vytéká. Je obklopeno lesnatými kopci, nejvyšší z nich Uetliberg dosahuje výšky 869 m n. m. Místo bylo osídleno už v neolitu, město Turicum založili Římané. Ve středověku bylo svobodným říšským městem, od roku 1351 členem Švýcarské konfederace. Roku 1519 zde vznikla švýcarská reformace Ulricha Zwingliho. Curych je bankovní středisko světového významu a jedno z nejbohatších měst na světě. Je to dopravní uzel celoevropského významu v letecké, železniční i dálniční dopravě. Patří k hospodářským a kulturním centrům země a podle různých průzkumů mezi nejdražší města, ale také s nejvyšší kvalitou života na světě, na rozdíl od dalších švýcarských měst, zde žije poměrně velký počet cizinců.

Bern - Bern je hlavním městem švýcarského stejnojmenného kantonu a de facto hlavní město Švýcarska. Sídlí zde vláda a parlament, ale jeho postavení jako hlavního města ani jako dříve uváděného federálního města není v legislativě zakotveno. Bern patří se svými 141 660 obyvateli vedle Curychu, Ženevy, Basileje a Lausanne k největším městům ve Švýcarsku. Jako sídlo městské, kantonální i federální správy je největším administrativním centrem ve Švýcarsku. Již delší dobu existuje snaha popsat město a aglomeraci jasněji než jen jako region hlavního města Švýcarska. Již řadu let se Bern uvádí jako jedno z měst s nejvyšší cenou bydlení na světě za Curychem a Ženevou. Město založil rod Zähringů v roce 1191. Charakteristická jsou pro ně podloubí, která jsou částečně zachovaná ve své původní podobě. Od roku 1218 byl Bern svobodným říšským městem, v roce 1353 se připojil ke staré švýcarské konfederaci. Rozvíjel se tak, že v 16. století byl největším městským státem severně od Alp. V roce 1983 bylo bernské staré město zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Jungfrau - Jungfrau (v německém překladu panna) je s výškou 4158 metrů nejvyšším vrcholem stejnojmenného horského masivu v bernském regionu Švýcarských Alp a třetím nejvyšším vrcholem Bernských Alp. Dalšími známými vrcholy tohoto masívu jsou Eiger a Mönch. Region Jungfrau byl v roce 2001 zapsán do seznamu Světového přírodního dědictví UNESCO pod názvem Švýcarské Alpy Jungfrau-Aletsch. Její vrchol jako první zdolali na začátku 19. století bratři Meyerové z Aarau. Až do sedla Jungfraujoch mezi horami Jungfrau a Mönch vede ozubnicová železnice Jungfraubahn do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454 m n. m).

Interlaken - Interlaken je městečko kantonu Bern ve Švýcarsku a je známo především jako turistická destinace v oblasti Berner Oberland. Interlaken není původní jméno, které by bylo zaneseno v dávných mapách od nepaměti. Původní název osídlení byl Aarmühle jako součást kláštera kanovnických augustiniánů, kteří zde měli v období mezi lety 1130 a 1528 pozemky. Původ současného názvu Interlaken je mírně diskutabilní. Město leží mezi Thunským (Thunersee) a Brienzským jezerem (Brienzersee), což by odpovídalo vývoji názvu z latinského „mezi moři či jezery“ (inter lacus) nebo „mezi kameny či skalami“ (inter lapis), tedy by se mohlo jednat od odvozeninu podle místa polohy. Městem protéká řeka Aara. Nadmořská výška Interlakenu je 570 m n. m.