"Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth." Sherlock Holmes (by A.C. Doyle, 1859-1930)

Academic Activities

 • Last up-date time: 03.05.2023 17:04

 • Výuka na FJFI (viz záložka For  Students)
  Vydaná skripta: (1)
  Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005 (2) Matematická analýza IV, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006 (3) Úlohy matematické fyziky (cvičení), Česká technika, Praha 2008 (4) Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika, Praha 2008, (5) Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika, Praha 2009 (6) Matematická analýza IV (cvičení), Česká technika, Praha 2010 (7) Matematická analýza III (třetí rozšířené vydání), Česká technika, Praha 2011 (8) Úlohy matematické fyziky, Česká technika, Praha 2012 (9) Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika, Praha 2014  (10) Funkce více proměnných, Česká technika, Praha 2017 (11) Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019 a (12) M. Krbálek, Funkce více proměnných (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021

  CENU DĚKANA FJFI ČVUT za nejlepší diplomovou práci pro rok 2018 a finanční dotaci 25 000,- Kč získala ing. Zuzana Szabová za práci "Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.

  CENU DĚKANA FJFI ČVUT – Nuvia 2015 za nejlepší diplomovou práci pro rok 2015 a finanční dotaci 50 000,- Kč získal ing. Jiří Šleis za práci "Theory of balanced distributions and associated socio-physical applications." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.

  Vedení SOČ pro studenty Gymnázia Otokara Březiny v Telči (2007—2010), spolupráce s profesorem Stanislavem Mácou (zakončeno šestým místem v celorepublikovém kole), SOČ pro gymnázium Otokara Březiny v Telči (2016 zakončeno účastí v krajském kole)

  Vedení doktorského studia Ing. Jany Vackové, téma: "Stochastické modelování sociofyzikálních systémů." Ukončené doktorské studium RNDr. Františka Šeby, Ph.D., téma: "Cellular Automata and their Potential in Didactics of Physics." Ukončené postgraduální studium Ing. Marka Bukáčka, Ph.D., téma: "Role of Data Representation in Modeling of Pedestrian Flow." Vedení postgraduálního studia Ing. Ondřeje Kollerta, téma: "Pojem korigidity v teorii čítacích procesů." Ukončené doktorské studium ing. Pavla Hrabáka, Ph.D. (Název dizertační práce: Microstructure of Cellular Models of Systems with Social Interaction). 

Vedení studenti

 • Last up-date time: 03.05.2023 17:04

 • Čertík Petr — Processing and Presentation System for the FNSPE Timetable (bakalářská práce, zadána 2006, nedokončena)
  Faltys Ondřej — Změny mikrostruktury agentního systému v závislosti na dosahu interakčního potenciálu (BP, obhájena 2013)
  Faltys Ondřej — Studie mikrostruktury částicových souborů se střednědosahovými potenciály (diplomová práce, obhájena 2016)
  Groverová Nikola — Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů (bakalářská práce, obhájena 2018)
  Groverová Nikola — Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku (diplomová práce, obhájena 2021)
  Hejtmánek Martin — Deterministický chaos v jednoduchých fyzikálních systémech (bakalářská práce, obhájena 2008)
  Holub Vojtěch — A Tool for Management and Creation of FNSPE Timetable (bakalářská práce, obhájena 2007)
  Holub Vojtěch — Tvorba vysokoškolského rozvrhu pomocí genetického algoritmu (diplomová práce, obhájena 2010)
  Horký Jakub — Lighthillův-Whithmannův dopravní model a jeho rešení (bakalářská práce, obhájena 2013)
  Hrabák Pavel — Celulární dopravní modelování (bakalářská práce, obhájena 2008)
  Hrabák Pavel — Asymetrický proces jednoduchého vyloučení, řešení a modifikace (diplomová práce, obhájena 2010)
  Chada Michal — Initial Database for FNSPE Timetable Builder (bakalářská práce, obhájena 2009)
  Kautský Václav — Speciální funkce a jejich aproximace (bakalářská práce, obhájena 2014)
  Kautský Václav — Shluková funkce náhodných matic třídy DUE (diplomová práce, obhájena 2016)
  Kittanová Katarina — Numerická analýza číselného rozptylu v dopravnom plyne (bakalářská práce, obhájena 2007)
  Kittanová Katarina — Odvození statistických rozdělení pro termodynamické dopravní plyny (DP, obhájena 2009)
  Kollert Ondřej — Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice (BP, obhájena 2013)
  Kollert Ondřej — Analysis of Random Matrix Spectra Using Counting Process Theory (diplomová práce, obhájena 2016)
  Lhotáková Anežka — Vlastnosti distribuční rodiny GIG s negativní hodnotou parametru (bakalářská práce, obhájena 2020)
  Lhotáková Anežka — Škálování a odhadování pro GIG-distribuovaná data/Scaling and estimating for GIG-distributed data (diplomová práce, zadána 2021)
  Matějů Michael — Mikroskopická struktura termodynamického dopravního modelu (bakalářská práce, obhájena 2010))
  Matějů Michael — Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu  (diplomová práce, obhájena 2012)
  Mikeš Jan — Počítačové vizualizace pro fyziku dopravního proudu (bakalářská práce, zadána 2010)
  Nábělek Jiří — Superpoissonovské stavy balančního částicového systému (bakalářská práce, obhájena 2022)
  Pánek Vít — Supernáhodné stavy termodynamického dopravního plynu a jejich matematické vlastnosti (bakalářská práce, obhájena 2020)
  Pánek Vít — Statistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálem(diplomová práce, obhájena 2022)
  Pasteliak Oleg — Modelování dopravního toku v blízkosti řízené křižovatky (bakalářská práce, obhájena 2009)
  Pasteliak Oleg — Termodynamický dopravní plyn se zesíleným mocninným potenciálem a jeho aplikace  (diplomová práce, obhájena 2013)
  Sauma Juan — Nagel-Schreckenberg Traffic Model and Some Modifications (diplomová práce, obhájena 2006)
  Schmidt Josef — Stochastické metody v kvantitativní sociodynamice (diplomová práce, obhájena 2011)
  Sláma Ondřej — Komplexní studie spektrální rigidity Dysonových plynů (BP, obhájena 2013)
  Sláma Ondřej — Korelační analýza dopravního proudění (diplomová práce, obhájena 2016)
  Šleis Jiří — Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce (bakalářská práce, obhájena 2012)
  Šleis Jiří — Theory of balanced distributions and associated socio-physical applications (diplomová práce, obhájena 2014)
  Srbová Hana — Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic (bakalářská práce, obhájena 2012)
  Vacková Jana — Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály (bakalářská práce, obhájena 2015)
  Vacková Jana — Poruchová teorie statistické rigidity částicových systémů  (diplomová práce, obhájena 2017)
  Valjentová Martina — Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí (bakalářská práce, obhájena 2011)
  Szabová Zuzana — Studie korelací v souborech empirických dopravních dat (bakalářská práce, obhájena 2016)
  Szabová Zuzana —  Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech  (diplomová práce, obhájena 2018)
  Šůsová Martina — Konstrukce dopravního modelu dvouproudé komunikace (diplomová práce, obhájena 2013)
  Veselý Martin — Úvod do teorie náhodných matic (bakalářská práce, obhájena 2010)
  Veselý Martin — Soubory náhodných matic a Dysonovy plyny (diplomová práce, obhájena 2013)
  Vyskočilová Tereza — Numerical modelling of traffic flow’s microstructure (bakalářská práce, obhájena 2011)
  Žák Pavel — Numerical Simulations for Pedestrian Movement (bakalářská práce, obhájena 2010)
  Wohlrath Daniel — Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností (bakalářská práce, obhájena 2020)

  ...................................................................................................... zeleně jsou vyznačeny aktuálně probíhající projekty