01SMB2

News

 • Náhradní zápočtový test z předmetu 01SMB2 se uskuteční na semináři dne 7. května od 10:30. V čase od 9:30 do 10:30 bude probíhat standardní výuka (popř. prezentace některého z kolegů či externích spolupracovníků) a od 10:30 se bude psát náhradní test. Ti, co mají test splněn, budou mít od 10:30 již volno.
 • Termín zápočtového testu: 2. dubna 2019 9:30 T-201

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři je kontrolována pravidelně každý týden
 • zápočet se uděluje na základě prezence (povoleny jsou maximálně tři absence) a na základě výsledku zápočtového testu, který se bude psát na přelomu první a druhé půlky semestru
 • náplní zápočtového testu budou otázky a úlohy ze základů teorie míry
 • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
 • absence není možno omlouvat
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

.