01MCS

News

 • Termín pro druhý zápočtový test: čtvrtek 20. prosince 2018 od 12:00 v T-112. Délka testu: 120 minut. Náplň: látka celého semestru. Forma: pět příkladů (3 příklady na teorii včetně důkazů, 2 praktické výpočetní příklady). Maximální bodový zisk: 60 bodů.
 • Nově je k dispozici textový záznam části loňských přednášek sepsaný Bc. Nikolou Groverovou. K textu je třeba přistupovat nanejvýš obezřetně, neboť se nejedná o text, který prošel detailní kontrolou.
 • během semestru se píší dva zápočtové testy (první menší v listopadu a druhý velký začátkem ledna)
 • Kritéria k zápočtu: zápočet se uděluje za 40 a více bodů získaných ze dvou testů (20+60). Finální hodnocení klasifikovaného zápočtu: E (40-47),  D (48-55), C (56-63), B (64-71), A (72-80)
 • pro absolvování předmětu je silně doporučeno předchozí úspěšné složení zkoušek z 01MAB3 a 01MAB4, popř. 01MAA3 a 01MAA4
 • účast na přednáškách a cvičeních je pravidelně kontrolována
 • cvičení probíhají nepravidelně, víceméně ale se čtrnáctidenní frekvencí
 • předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem

 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, N. Groverová: Zápisky z přednášek k předmětu Matematika částicových systémů, FJFI ČVUT, 2018
 • Z. Pírko a J. Veit: Laplaceova transformace,  SNTL,  Praha 1970
 • L. Schwartz: Mathematics for the physical sciences,  Hermann, Addison-Wesley Pub. Co., ISBN 978-0486466620, Paris 1966
 • M. Krbálek: Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012
 • J. Mikyška: Asymptotické metody, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008
 • V.S. Vladimirov: Equation of mathematical physics, Marcel Dekker INC, New York 1971

.