01MCS

News

  • pro absolvování předmětu je silně doporučeno předchozí úspěšné složení zkoušek z 01MAB3 a 01MAB4, popř. 01MAA3 a 01MAA4
  • účast na přednáškách a cvičeních je pravidelně kontrolována
  • cvičení probíhají se čtrnáctidenní frekvencí
  • v přípravě je text loňských přednášek (během semestru bude k dispozici)
  • předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem

 

Literatura k předmětu

  • Z. Pírko a J. Veit: Laplaceova transformace,  SNTL,  Praha 1970
  • M. Krbálek: Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012
  • J. Mikyška: Asymptotické metody, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008
  • V.S. Vladimirov: Equation of mathematical physics, Marcel Dekker INC, New York 1971

.