01MAB4

News

 • první 3 týdny v semestru bude (z důvodu několika volných pondělí) ve čtvrtek od 7:30 probíhat mimořádná přednáška z předmětu 01MAB4
 • k předmětu loni vyšla nová skripta s názvem Funkce více proměnných
 • Pozor: starší verze skript neobsahují veškerou probíranou látku
 • vidoezáznamy loňských přednášek k nahlédnutí zde
 • nově ke stažení: tabulka jacobiánů vybraných souřadných systémů
 • Zkoušky z předmětu 01MAB4 budou ukončeny 14/9/2018. Po tomto datu již žádné (ani individuální) termíny vypsány nebudou!
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01MAB4 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAB3 - absolvování zkoušky z  01MAB3 je kontrolováno přednášejícím před zahájením písemné části zkoušky v komponentě KOS
 • DEFINICE: termínem zkouška se rozumí uspořádaná dvojice (písemná část, teoretická část). Registrace probíhá vždy na konkrétní zkoušku. 
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB4 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • bonusové body získané v předešlém školním roce se do aktuálního roku nepřenášejí
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.