01SMB1

News

 • Namísto semináře dne 21. září 2020 od 9:30 se koná první přednáška z předmětu 01MAB3.
 • Seminář 01SMB1 běží letos naposledy. V nově akreditovaných studijních plánech byl nahrazen předmětem 01UP1 (Úvod do pravděpodobnosti, 1+1 z, zk, 3 kredity).
 • Termín zápočtového testu není prozatím stanoven.

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři je kontrolována pravidelně každý týden
 • zápočet se uděluje na základě prezence (povoleny jsou maximálně tři absence) a na základě výsledku zápočtového testu, který se bude psát přibližně začátkem prosince
 • náplní zápočtového testu budou otázky a úlohy ze základů matematické analýzy probíraných na semináři
 • během zápočtového testu je možno využívat jakýchkoli tištěných či psaných textů
 • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
 • absence není možno omlouvat
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014

 

.