01MCS

News

 • První zápočtová písemka (povánoční termín) se uskuteční ve středu 6. ledna 2021 od 9:30 v posluchárně T-201
 • Druhá zápočtová písemka se uskuteční v pondělí 18. ledna 2021 od 9:00 v posluchárně T-201
 • První zápočtová písemka (předvánoční termín) se uskutečnila v pátek 18. prosince 2020 od 9:30 v posluchárně T-201
 • během semestru se píší dva zápočtové testy (první menší v listopadu za 20 bodů a druhý velký začátkem ledna za 60 bodů)
 • Kritéria k zápočtu: zápočet se uděluje za 40 a více bodů získaných ze dvou testů (20+60). Finální hodnocení klasifikovaného zápočtu: E (40-47),  D (48-55), C (56-63), B (64-71), A (72-80)
 • k zápočtovým bodům se připočítávají body za aktivitu udělené vyučujícím na přednáškách či cvičeních
 • pro studenty, kteří během semestru získají méně něž 40 bodů, avšak alespoň 20, bude vypsána opravná zápočtová písemka
 • pro absolvování předmětu je silně doporučeno předchozí úspěšné složení zkoušek z 01MAB3 a 01MAB4, popř. 01MAA3 a 01MAA4
 • účast na cvičeních je pravidelně kontrolována
 • cvičení probíhají nepravidelně, víceméně ale se čtrnáctidenní frekvencí
 • předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem

 

Literatura k předmětu

 • M. Kovanda: Přepis přednášek k předmětu Matematika částicových systémů, FJFI ČVUT, 2019-2020
 • Z. Pírko a J. Veit: Laplaceova transformace,  SNTL,  Praha 1970
 • L. Schwartz: Mathematics for the physical sciences,  Hermann, Addison-Wesley Pub. Co., ISBN 978-0486466620, Paris 1966
 • M. Krbálek: Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012
 • J. Mikyška: Asymptotické metody, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008
 • V.S. Vladimirov: Equation of mathematical physics, Marcel Dekker INC, New York 1971

.