01UP2

Headline & News

 • studentské zápisky z předmětu k dispozici zde
 • Jedenáctero základních deskriptivních charakteristik spojitých náhodných veličin je k dispozici zde. Autorem dokumentu je Michal Bělohlávek, student AMSM.
 • Termín zkouškové písemky: 15. května 16:00 T-101
 • Zkoušková písemná práce je hodnocena podle standardní klasifikační stupnice, tj. pro úspěšné absolvování testu je nezbytné získat alespoň 50%

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři je v době kontaktního vyučování kontrolována pravidelně každý týden 
 • zápočet se bude udělovat na základě prezence (povoleny jsou maximálně tři absence)
 • zkouška proběhne formou zkouškového testu, jehož cílem je prověřit základní znalosti dané oblasti
 • náplní zkouškového testu budou otázky a úlohy z pravděpodobnosti spojitých náhodných veličin (vzor je dostupný zde)
 • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 50% z maximálního počtu bodů
 • případné absence není možno omlouvat
 

Literatura k předmětu

 • J. Reif a Z. Kobera, Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, Západočeská univerzita v Plzni, 2006
 • K. Zvára a J. Štěpán, Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyzpress 2012
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

.