01SMB2 (01UP2)

Headline & News

 • Na začátku semestru bude výuka probíhat nekontaktní formou v prostředí MS Teams. Jednotlivé semináře budou s předstihem natočeny v reálném čase a poskytnuty studentům v off-line verzi k samostatnému a nezávislému sledování.
 • V prvním výukovém týdnu proběhne místo semináře přednáška z předmětu 01MAB4.
 • o zařazení do týmu 01SMB2 v MS Teams může požádat i student, který si tento předmět oficiálně nezapsal
 • Od příštího akademického roku bude seminář 01SMB2 transformován na nový předmět 01UP2 (Úvod do pravděpodobnosti 2).

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři je v době kontaktního vyučování kontrolována pravidelně každý týden 
 • během nekontaktní výuky se prezence neprovádí
 • zápočet se bude udělovat na základě případné prezence (povoleny jsou maximálně tři absence) a na základě výsledku zápočtového testu, který se bude psát circa v půlce dubna
 • náplní zápočtového testu budou otázky a úlohy z pravděpodobnosti spojitých náhodných veličin a z teorie míry
 • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
 • případné absence není možno omlouvat
 

Literatura k předmětu

 • J. Reif a Z. Kobera, Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, Západočeská univerzita v Plzni, 2006
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • K. Zvára a J. Štěpán, Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyzpress 2012
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

.