01MAB4

Headline & News 

 • skripta k předmětu lze zakoupit v e-shopu ČVUT
 • výuka předmětu bude v úvodu semestru probíhat nekontaktní formou v MS Teams
 • k předmětu vyšla nedávno dvoje nová skripta: 1) Funkce více proměnných a 2) Teorie míry a Lebesgueova integrálu
 • Pozor: starší verze skript neobsahují veškerou probíranou látku
 • vidoezáznamy přednášek ke shlédnutí na YOUTUBE
 • nově ke stažení: tabulka jacobiánů vybraných souřadných systémů
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují

 

Důležitá upozornění

 • Bude-li student přistižen při pokusu o opisování (během minitestů, zápočtových či zkouškových písemek, nebo během ústní části zkoušky), odečítá se mu 200 bodů ze zápočtové tabulky. 
 • zkoušku z předmětu 01MAB4 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAB3 - absolvování zkoušky z  01MAB3 je kontrolováno přednášejícím před zahájením písemné části zkoušky v komponentě KOS
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB4 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.