01RMF

News

 • počínaje akademickým rokem 2016/2017 bude tato webová stránka zakonzervována a nebude průběžně aktualizována, neboť dochází ke změně přednášejícího (novým přednášejícím bude ing. Václav Klika, Ph.D.)
 • předmět 01RMF bude pro ZS 2016/2017 rozvrhován jako 4+2 (tj. 4 hodiny přednášek a pouze 2 hodiny cvičení)
 • bodový scénář loňské verze přednášek ke stažení zde
 • studentské zápisky z přednášek ke stažení zde (jedná se o předběžnou verzi, neboť prozatím proběhla pouze zrychlená kontrola - pečlivá korektura bude probíhat postupně)
 • dodatek k Parsevalovu vzorci a Parsevalově rovnici ke stažení zde (důkaz je ponechán studentům, neboť je extrémně jednoduchý)
 • absolvování zkoušky z  01MAB4, která je prerekvizitou pro 01RMF, je kontrolováno již při zahájení písemné části zkoušky (zápis v indexu je nutný!)
 • na zkoušky se registrujte výhradně přes komponentu KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01RMF lze skládat až po složení zkoušek z předmětu 01MAB4 (alternativně 01MAA4) a 01LAB2 (alternativně 01LAA2)
 • absolvování zkoušky z  01MAB4, která je prerekvizitou pro 01RMF, je kontrolováno zkoušejícím v komponentě KOS před zahájením zkoušky
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01RMF v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • bonusové body získané v předešlém školním roce se do aktuálního roku nepřenášejí
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 • předmět 01MMF není rovnocennou alternativou předmětu 01RMF (předměty se liší nejen náplní, ale hlavně cílem), předmět 01RMF je logickým zakončením větve matematiky B
 

Literatura k předmětu

 • P. Čihák: Příklady z matematiky pro fyziky V, Matfyzpress, Praha 2003
 • P. Doktor: Příklady z matematické analýzy VI - parciální diferenciální rovnice, SPN, Praha 1983
 • F. Jirásek: Funkce komplexní proměnné a Laplaceova transformace, Ediční středisko ČVUT, Praha 1983
 • M. Krbálek: Úlohy matematické fyziky (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008
 • M. Krbálek: Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012
 • J. Moravčík: Matematika - vybrané části III,  Alfa,  Bratislava 1984
 • O. Navrátil a Č. Burdík: Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008
 • Z. Pírko a J. Veit: Laplaceova transformace,  SNTL,  Praha 1970
 • P. Štovícek: Metody matematické fyziky I - Teorie zobecněných funkcí, Česká Technika - nakladatelství ČVUT, 2006
 • M. Virius: Cvičení z metod matematické fyziky I a II,  Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • V.S. Vladimirov: Uravnenija matematičeskoj fyziky,  Nauka, Moskva 1976
 • V.S. Vladimirov: Equation of mathematical physics, Marcel Dekker INC, New York 1971
 • V.S. Vladimirov: Sbornik zadač po uravnenijam matematičeskoj fyziky, Nauka, Moskva 1974

.